Pliki z danymi-Pomoc w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 12:03
kontakt
baner_ZAGRANICA_200x600.jpg

Zastrzeżenia dot. wykorzystywania danych


Dom Maklerki Banku Ochrony Środowiska S.A. udostępnia dane wyłącznie na własny użytek osobisty w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub niezarobkowej, jak również bez prawa ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A.

Pliki z danymi

Pliki z danymi dostępne w serwisie bossa.pl jest to usługa dzięki której każdy aktywny inwestor finansowy zaspokoi podstawowe potrzeby w zakresie tworzenia zaawansowanych wykresów i systemów inwestycyjnych.

Udostępniamy dwa rodzaje danych:

  • Intraday - dane z przebiegu sesji,
  • EOD (End of day) – dane generowane po zakończeniu notowań (wyceny).


Pliki generowane są w dwóch formatach:

  • Metastock (format binarny i tekstowy csv),
  • Omega (format tekstowy csv).


W plikach EOD dla każdego programu generowane są pliki dzienne, z kilku dni, miesięczne, roczne oraz pliki z pełną historią.

W plikach z danymi udostępniamy dane z rynków: GPW, indeksy giełd zagranicznych, średnie kursy waluty w NBP, wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych, wyceny jednostek funduszy emerytalnych, rynku forex.
Dostępne dane modyfikowane są o splity oraz resplity.

Pliki z notowaniami instrumentów, które wygasły lub nie są już notowane przenoszone są do katalogów z plikami usuniętymi (np. http://bossa.pl/pub/ciagle/mstock/mstoldcgl.zip).

Wykresy Intraday w programie Omega

Omega Supercharts w wersji End of Day, może także czytać dane intraday. W przeciwieństwie do np. Metastock nie jest wymagana wersja real - time. Przy korzystaniu z danych w formacie tekstowym (Ascii) otwarcie każdego wykresu poprzedza przechodzenie przez 3 - 4 pola dialogowe. Aby to skrócić można utworzyć tzw. listę.

 

 

W tym celu przy otwarciu pierwszego pola, z którego wybieramy wykres należy zaznaczyć opcję Custom Data List, następnie wcisnąć przycisk New List.

 

 

W kolejnym polu wpisujemy dowolną nazwę naszej listy i określamy format danych - Ascii.

 

 

Przyciskiem Add - Path dodajemy ścieżkę dostępu, gdzie znajdują się nasze dane i wybieramy dostępne walory, które włączymy do utworzonej listy.

 

 

W kolejnym polu dialogowym format danych definiujemy jako "First line of data file". W ostatnim okienku należy zmienić godzinę rozpoczęcia i zakończenia sesji, jest to wymagane do prawidłowej prezentacji danych przy różnych interwałach czasowych. Dla większości rynków jest to 10:00am - 04:10pm. Dla rynku futures jest to 09:00am - 04:10pm.

Ostatnie dwie czynności powtarzane są dla poszczególnych spółek, które wcześniej wybieramy.

 

 

Zmianę interwału prezentowanych danych można zrobić na dwa sposoby. W pierwszym po wygenerowaniu wstępnego wykresu, podwójnie klikamy na samym wykresie. W zakładce Settings mamy uaktywnione pole Intra-day, gdzie wprowadzamy interesujący nas interwał. Oczywiście jeżeli ściągniemy dane 10- min. nie będzie można wprowadzić mniejszych wartości, a jedynie zwiększyć do np. 30, 60 min.

Można też na górnym pasku wprowadzić dodatkowe przyciski, przez co szybciej można zmieniać okres danych. Służy temu w menu View polecenie Toolbars. Po wciśnięciu przycisku Customize możemy modyfikować nasz pasek narzędzi. Metodą przenieść - upuść nanosimy dodatkowe przyciski, w tym przypadku służące zmianie okresów prezentowanych danych.

 

 

Jeżeli dane generujemy co pewien czas w trakcie sesji chcąc je dopisać do istniejącego pliku, najlepiej mieć otwarte okno prostego edytora tekstu (notatnik, word pad, edit pad). Wówczas na stronie internetowej bossa.pl/notowania/daneatech/intraday/ pozostawiamy odhaczone "spakuj..." i "zapisz jako...".

 

 

Z wygenerowanej strony zaznaczymy fragment od godziny, gdzie ostatnio nadpisywaliśmy dane. Kopiujemy dane do notatnika (oczywiście na koniec linii) z otwartym plikiem np. wig20.txt, zapisujemy (nie potrzeba zamykać) i gotowe. Należy zwrócić uwagę, żeby źródłowy plik miał nagłówek ("Name","Date"..........). Teraz powtórnie otwieramy wykres z aktualnymi już danymi.

Jak dopisać dane do Metastocka

Instrukcja "krok po kroku" dopisywania danych dziennych do własnej bazy w formacie Metastocka.

Trzeba najpierw sciągnąć plik sesja.prn i zapisać go np. w katalogu "\metablok" na dysku "d:". Następnie otwieramy program Downloader z grupy Metastock i z menu Tools wybieramy polecenie Convert.

zrzut ekranu

Zostanie otwarte okno Convert Securities, zaznaczamy ASCII Text, ścieżkę do pliku sesja.prn (tu "d:\metablok"), Metastock, ścieżkę do danych metastocka (tu "d:\metadane). Warto przycisnąć klawisz Options.

zrzut ekranu

W zakładce Source pola ustawiamy jak na rysunku...

zrzut ekranu

Tak samo w zakładce Destination.

zrzut ekranu

Wciskamy 2 razy klawisz OK...

do dzieła!

i rozpoczyna się dopisywanie danych. Trochę to trwa. Po dopisaniu pojawia się raport z konwersji

raport

Czasami bywają błędy. A czasami wszystko idzie dobrze.

Jeżeli źródłem plików są strony serwisu BOSSA proces konwersji plików z danymi intraday przebiega identycznie jak w przypadku plików z danymi dziennymi. Nie ma wówczas potrzeby ustawiania w programie Downloader interwału czasowego danych. W pliku *.prn z danymi intraday druga kolumna określa pożądany interwał (1,5,10,60 itp.) Jeżeli jest "0"oznacza to pojedynczy tick. Nie jest zalecane budowanie historycznej bazy z danymi "tickowymi" ze względu na ograniczenia narzucone programem Downloader do 65 tys. linii. W przypadku problemów z konwersją należy w zakładce Conversion Options w polu Periodicity określić interwał czasowy. Należy jeszcze pamiętać, że wykresy intraday można wyświetlić w programie Metastock tylko w wersji Professional (Pro). Wersje End Of Day (EOD) mimo poprawnie przeprowadzonej konwersji nie wygenerują wykresu intraday.

Metastock w pytaniach i odpowiedziach

Poniższy zestaw pytań i odpowiedzi powstał na podstawie doświadczeń z rozmów z użytkownikami bossa.pl. Strona nie zastępuje pomocy dostępnych w poniższych programach, nie uczy również zasad ich obsługi. Chodzi raczej o ułatwienie w odnalezieniu odpowiedzi na mniej lub bardziej standardowe problemy z jakimi spotykają się użytkownicy Metastock'a.

SYSTEMY

Systemy stanowią jedną z ciekawszych ale i trudniejszych opcji Metastock'a. Podstawy opracowywania systemów (nie tylko opartych na AT) znajdują się w opcji Edukacja.
Przed rzuceniem się w wir formuł i testów, radzimy zapoznać się z instrukcją obługi Metastock'a dotyczącą system tester'a. Jest dosyć dokładna i przejrzysta.
Poniżej parę pomocnych praktycznych tricków.

W jaki sposób zmienić malutką czcionkę, którą są pokazywane formuły w system editorze?

Wystarczy najechać na formułę i przy przyciśniętym klawiszu shift klinąć prawym myszy. Pojawi sie wybór pomiędzy stałą (fixed) czcionką a standardową (standard). Należy wybrać standard font.

W jaki sposób wyciągnąć minimalny kurs zamknięcia z ostatnich x sesji?

Pozwala na to funkcja LLV. Na przyklad:
LLV(C,5) - zwraca minimalny kurs zamknięcia z ostatnich 5 sesji.
Minimum absolutne z 5 sesji to: LLV(L,5)
Yarroll

Czy możliwe jest zakodowanie w Metastocku:
* enter long gdy RSI-14 przebija w górę 20, enter long NA ZAMKNIĘCIU,
* exit long następnego dnia na otwarciu?

Niestety nie jest to możliwe. Żadna wersja MST (do 2010 roku) nie posiada funkcji umożliwiających odwołania się "do formuły systemu" Wyjątek linie obrony. Tak przynajmniej jest napisane w instrukcji MST.
BOKA

Jaka funkcja MS zwraca cenę zamknięcia w zadanym okresie np. CLOSE zwraca ostatnią cenę zamnięcia, a chciałbym cenę zamknięcia z t-3 (z przed 3 dni, minut, ticków)?

ref(C,-3) toya

Chciałbym, aby tester systemów zamknął otwartą pozycję dokładnie po 10 minutach. Próbowałem w ENTER LONG/SHORT użyć zmiennych np. a:=HOUR(); b:=MINUTE(), ale niestety nie mogłem odwołać się do nich w CLOSE LONG/SHORT.

3 rozwiązania:

  • barssince (warunek wpisany w OpenLong) >= 10
  • barssince(twoj_sygnal_otwarcia)="10" Yaroll
  • stop w zakładce inactivity + daje jakiś absurdalny warunek np. 10000 proc. i podaje period.

(ms)

Czy jest możliwe testowanie w MS formuł opartych na dwóch różnych walorach? np. w jednym okienku mam 2 wykresy - WIG20 i FW20M1. Co powinienem wpisać w polu "enter short" aby np. przy przebiciu przez wig20 w dół średniej kroczącej 15, zająć pozycję krótką we FW20M1?

Wyjściem jest zastosowanie funkcji Security jak w przykładzie (zastosowanie i katalogi czysto przykładowe) - najlepiej podawać razem z katalogami bo samo "WIG20" "FW20KONT" często nie wystarcza:

Cross ( Security("c:\Program Files\Equis\Futures\FW20Kont",C), Mov(Security("c:\Program Files\
Equis\Futures\FW20Kont",C),15,S) ) AND Cross ( Security("c:\MetaStock Data\gpw indeksy\
WIG20",C), Mov(Security("c:\MetaStock Data\gpw indeksy\WIG20",C),15,S) )

PSG

Jaka jest formuła na trailing stop do Metastock'a?

Trailing Stop by Andrzej Herman

strata:=10; If( C=PREV, PREV, If( ((Ref(C,-1)<PREV)AND (C<PREV)), Min(PREV,C*(1+strata/100)),
If( (Ref(C,-1)>PREV) AND (C>PREV), Max(PREV,C*(1-strata/100)), If( C>PREV, C*(1-strata/100), 
C*(1+strata/100) ) ) ) )
 

Jakich programów użyć do testowania zarządzania pozycją?

Część rzeczy można policzyć w MST używając do tego "Indicator Builder". Chodzą wszystkie funkcje MST z wyjątkiem optymalizacji. Ponadto od razu widać "na oko" co nasze pomysły są warte bo pokazywana jest linia equit. To zdecydowanie szybciej jak kalkulatorem. Wtedy omija się ograniczenia System Testera.(OHLC) Jeżeli ktoś zna porgramowanie C++ to może wprowadzić funkcje o jakich tylko zamarzy.
BOKA

Czy w MS nie ma filtrów i odnawiania pozycji w system testerze?

Może z wykorzystaniem funkcji alert (EXPRESSION, PERIODS), która przedłuża działanie sygnału. Przedłuża ona działanie sygnału przez określony czas (periods) nawet jeśli sygnał był fałszywy.
Jednak z filozoficznego punktu widzenia, jeśli sygnał był fałszywy (bo chcesz odnowić pozycję), to nie należy "na siłę" kontynuować, ale czekać na następny sygnał. Można też inaczej sformułować warunek, np. nie kupować po przecięciu średnich ale zawsze wtedy gdy jedna średnia jest większa od drugiej.
Filtr: do warunku wystarczy dołożyć stałą, np: C*(1-0.005)>"coś tam" pk3000@poczta.onet.pl.

Czy istnieje mozliosc ujecia w formule (MetaS) faktu przekroczenia na zamknieciu ceny z poziomu otwarcia pozycji?

Uzyj formuly valuewhen. (Poda Ci kurs po ktorym pozycja byla otwierana) valuewhen(1,cross(C,Mov(C,5,S)),C) {taka formula zwroci Ci kurs zamkniecia jaki mial miejsce przy ostatnim przebiciu w gore MA-5 prostej} No a dalej jest juz proste: C>valuewhen itp.


DANE INTRADAY

Dane intraday budzą również wiele kontrowersji, a szczególnie fakt, iż oglądanie wykresów w czasie sesji w Metastock'u jest drogie (wersja PRO kosztuje ponad 6000 PLN) oraz wymaga wiele zachodu (okresowych konwersji). Ze względu na wiele nieporozumień pojawiających się na grupie poniżej krótkie wyjaśnienie, co zrobić, żeby korzystać z wykresów rysowanych w czasie sesji.

1. Należy posiadać odpowiednie oprogramowanie.
2. Potrzebny jest dostęp do danych intraday tworzonych w czasie sesji.

Ad. 1 Najpopularniejsze giełdowe oprogramowanie w Polsce czyli Metastock Proffesional wymaga zapisywania danych w odpowiednim formacie tekstowym, a następnie ich przekonwertowania na format wewnętrznej bazy za pomocą Downoloader'a. Nie trzeba chyba wspominać o niewygodzie takiego rozwiązania.
Dlatego też na rynku pojawiły się inicjatywy stworzenia automatycznego konwertera danych intraday.

Klienci DM BOŚ posiadający pakiet zielony5 mogą korzystać z programu Notowania3PRO firmy Statica. W ramach tego programu znajduje się wbudowany serwer danych do Metastocka w trybie eSignal. Korzystając z tego trybu użytkownik programu do analizy technicznej może na bieżąco obserwować wykresy udostępnionych instrumentów, a także korzystać z danych historycznych z 90 dni. Więcej info.

Oprócz Metastock'a można również wykorzystywać inne oprogramowanie do prostych analiz technicznych w czasie sesji. Warte podkreślenia jest to, iż Omega w wersji standardowej pozwala oglądać wykresy intraday bez konieczności konwertowania danych (min. interwał 1-minutowy). Wystarczy zapis do pliku tesktowego.

Każde biuro internetowe stara się również stworzyć "własne wykresy", współdziałające zazwyczaj z oprogramowaniem przekazującym notowania. Posiadacze pakietów zielonych mogą dokonywać analiz na stronie wykresy.

Ad. 2 Dane intraday w wersji opóźnionej dostępne są na stronach niektórych portali (m.in. bossa.pl). DM BOŚ proponuje skorzystanie z formularza generującego dane w czasie rzeczywistym (zapis do pliku txt i zip, dowolne interwały, również format dla Omegi).

Inwestorzy korzystający z Reuters Serwis Polska (RSP) lub Telegazetowego Serwisu Gospodarczego (TSG), mogą próbować wykorzystywać dane zapisywane przez te serwisy.

Mam wersję 11 Metastock'a ale nie czyta mi danych intraday. Co zrobić?

Tylko wersje PRO Metastock'a odczytują dane intraday. Posiadasz prawdopodobnie wersję EOD czyli End of the Day (odczytującą dane z końca sesji).

W bossie pod adresem /pub/intraday/mstock/fut/ znajduje sie plik FW20H6.zip zawieracjacy plik FW20H6.prn. Podczas konwersji do pliku metastocka wywala bledy "error jakis tam: adding a record would overflow file". Czy ktos wie jak skonwertowac ten plik do metasa?

Utworz (New..) w innym katalogu taki sam plik (z tymi samymi cechami - nazwa/periodicity itd.) i skopiuj ręcznie CTRL+C CTRL+V do niego tyle rekordów ile chcesz (oczywiście mniej niz -> [65536 - ilosc tickow w pliku .prn]). Następnie do tego pliku sprobuj dograć .prn. PSG

Trzeba jednak pamiętać, że Metastock potrafi odczytać na jednym wykresie do 65536 danych. Dlatego warto zastanowić się nad przejściem na dane 1 lub 5 minutowe.

Czy da sie w Metastock lub Downloaderze zrobić konwersje do pliku danych intraday z 5 minutowych na np 30 minutowe albo 60 minutowe?

Jest na to prosty sposób. Otwierasz w Metasie wykres 5-minutowy, następnie zmieniasz go na wykres 30-minutowy (Periodicity - na samym dole).
Zaznaczasz (klikasz na) sam wykres - kopiujesz go przez zwykle CTRL+C -> CTRL+V do np. pliku tekstowego czy Excela - przeniesie się z takim interwałem jak widzisz czyli WYSIWYG. PSG

Nie mogę ustawić skali cenowej. W Y-Axis Properties/Scale po zaznaczeniu Auto wpisują się duże rozpiętości np. min=-176.0, max=1968.0 dla intraday wig 20. Co należy zrobić, żeby po zaznaczeniu opcji auto, wartości dobierały się w miarę dobrze?

Sprawdź np. przez skopiowanie do Excela lub poprostu w Downloaderze, albo jeszcze prościej na świeczkach wykresu czy przypadkiem w ktorymś miejscu, nie masz błędnych danych. Wystarczy jeden błędny tick na -170 i auto będzie się ustawiało z jego uwzględnieniem. PSG

Przy uruchamianiu wykresów intraday otrzymyje komunikat "The DAL real-time mode is not enabled". Po jego potwierdzeniu wykres się otwiera. Proszę o info czy można zmienić coś w ustawieniach, żeby ten komunikat się nie pojawiał.

Wyłącz Tools>options>real-time> enable real time. Wasja

Czym się różnią wykresy kontynuacyjne dla kontraktów pokazywane w różnych serwisach?

Ogólnie rzecz biorąc jest kilka sposobów tworzenia takich wykresów. Brane są dane serii najwcześniej wygasającej, a zmiana na następną serię następuje:

  • pierwszego dnia miesiąca/tygodnia przed wygaśnięciem,
  • w dniu przewyższenia obrotów lub liczby otwartych pozycji przez serię następną nad obecnie wygasającą,
  • w dniu wygaśnięcia.

Niektórzy modyfikują kurs wygasającej serii o lukę powstałą przy przejściu na kolejną serię. Wszystko zależy od dostawcy danych i to oni powinni opisać sposób tworzenia takich wykresów.


INNE

Poniżej znajduje się kilka pytań i odpowiedzi na nietypowe problemy związane z obsługą Metastock'a.

Czy istnieje wersja demo Metastock'a?

Niestety, nie. W przypadku wersji PRO (odczytujących dane intraday jest możliwość wykupienia abonamentów miesięcznych na jego używanie). Więcej na stronie Equis.

Czy jest gdzieś w sieci podręcznik do AT?

Na stronach Edukacja znajduje się m.in. opis formacji liniowych, świecowych, wskaźników AT oraz artykuły o ciekawych technikach inwestycyjnych (Ichimoku, Gann, Heikin-Ashi).

Mam problem z MS. Nie widzi spólek tylko pliki *.dat lub *.mst. W Downloaderze jest ok

Pewnie masz przestawione w okienku open na samym dole na "All files", przestawienie tej opcji na Charts lub SmartCharts powinno pomoc. PSG

Jak skonwertować dane z MS do excela (ważne jest aby data była w innym formacie: zamiast miesiąc/dzień/rok dzień/miesiąc/rok?

Dwa sposoby:

Sposób pierwszy:
* zaznacz dane w Downloaderze,
* skopiuj do pliku tekstowego,
* plik tekstowy odczytaj w Excelu.

Tylko uwaga! Przy imporcie pliku tekstowego zaznacz, że format kolumny z datami musi byc MDR. Excel odczyta format jako datę. Póżniej dostosujesz już sobie odpowiedni format wg własnych potrzeb.

Sposób drugi:
Trzeba trochę pozmieniać tymczasowo konfigurację kompa:
Panel Sterowania -> Ustawienia Regionalne -> zmieniamy z Polski na Angielski (USA). Komputer będzie rozpoznawał datę w zapisie "MM/DD/YYYY". W Downloaderze zamiast "16-11-2001" bedziemy mieli "11/16/2001" kopiujemy to do Excela i Excel zapis "11/16/2001" rozpozna jako datę. Po zapisaniu pliku wystarczy przywrócić ustawienia "Polski". PSG

Dziś Chemiskór zmienia nazwe na 4Media jak to zrobić w Metastocku?

W downloaderze File->Open, wybierasz Chemiskór i zmieniasz pole Name.

Do pracy magisterskiej używam wykresów z Metasa. Niestety po przekopiowaniu ich do Word'a, strzałki oznaczające kupno lub sprzedaż zamieniają się na literki O lub P. Co zrobić?

Dzieje się tak przy wyłączonym Metastock'u. Wystarczy go pozostawić włączonego i literki zamienią się w strzałki.
Polecam jednak, zamiast kopiowania wykresów metodą CTRL+C ... CTRL+V ... zapisanie go jako html (File->Save as Html). Plik zostanie zapisany w formacie png lub jpg na dysku i stamtąd można go pobierać bez problemu (w Wordzie funkcja Wstaw->Rysunek->Z pliku). PSG

Czy ktos z grupy moze wie jak w programie Metastock, wyznaczyc MACD dla ROC?

MACD to (funkcja MACD_nowy):
period1:=12;
/period2:=26;
period3:=9;
Mov(C,period1,E) - Mov(C,period2,E);
Mov((Mov(C,period1,E) - Mov(C,period2,E)),period3,E);

Wiec to o co ci chodzi to (funkcja MACD_nowy(ROC)):
period1:=12;
period2:=26;
period3:=9;
Mov(ROC(C,12,%),period1,E) - Mov(ROC(C,12,%),period2,E);
Mov((Mov(ROC(C,12,%),period1,E) - Mov(ROC(C,12,%),period2,E)),period3,E);
Oczywiście zmienne(zakresy) możesz przestawić na takie jakie używasz.
Dodatkowo jeśli chcesz by linia sygnału byla przerywana to musisz to jeszcze rozbić na dwa. PSG

Jak uzyskać MACD Histogram?

Klikamy -> przycisk f(x) -> New ... ->nazwa: MACD Histogram -> i tu dowolnie jako formułę:

MACD() - Mov(MACD(),9,E) albo bardziej rozdrobnione ( Mov( C,12,E ) - Mov( C,26,E ) ) - Mov
( (Mov( C,12,E ) - Mov( C,26,E ) ),9,E )

Akceptujemy, umieszczamy nasz wykres/formułę w okienku pod wykresem głównym (tak jak inne wskaźniki).
Pojawi sie on jak zwykła linia, klikamy na niego prawym (properties) przyciskiem myszki lub dwa razy lewym i zmieniamy w zakładce Color/Style - Styl na styl histogramowy czyli zamiast kreski - słupki. PSG

Jak uzyskać wskaźnik VAMA?

VAMA to Volume Adjusted Moving Average, jest już wbudowana w MS. Przy nakładaniu średniej na wykres w polu Method musisz zmienić na Volume Adjusted.

Czy jest jakiś generator losowy w MS?

Polecam stronę Trader Help. Jest tam udostępniony generator liczb losowych do MS w postaci add-in.
Poza tym kilka innych ciekawych add-in'ów (m.in. do testowania systemu na kilku instrumentach naraz), formuły itp.

Jak mozna stworzyć formułę Stoch.Slow w Metastocku? Jest tam ogolna formula Stochastica (tylko Fast).

to jest formuła dla Stochastic %K: 
Per1:=Input("length of stoch",1,100,14); ((CLOSE - LLV(L,Per1))/(HHV(H,Per1)-LLV(L,Per1)))*100 
to jest formuła dla Stochastic %d: 
Per1:=Input("length of stoch",1,100,14); Per2:=Input("length of ma",1,100,3); 
Mov((((CLOSE-LLV(L,Per1))/(HHV(H,Per1)-LLV(L,Per1)))*100),Per2,S) 
to jest formuła dla Slow Stochastic %D: 
Per1:=Input("length of stoch",1,100,14); Per2:=Input("length of ma1",1,100,3); 
Per3:=Input("length of ma2",1,100,3); Mov((Mov((((CLOSE-LLV(L,Per1))/(HHV(H,Per1)-LLV(L,Per1)))
*100),Per2,S)),Per3,S) 

Lucek