Pliki z danymi-Intraday-Omega w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 15:30
kontakt

Zastrzeżenia dot. wykorzystywania danych


Dom Maklerki Banku Ochrony Środowiska S.A. udostępnia dane wyłącznie na własny użytek osobisty w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub niezarobkowej, jak również bez prawa ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A.

Pliki dzienne (intradays) - Omega

Pliki dzienne (intradays) - grupy cgl, obl i fut
grupapojedynczy papier - wszystkie transakcje od 17/11/2000wszystkie dzienne transakcje na wszystkich papierach w pliku a_all_out.prn, spakowany w pliku rrrrmmdd.zipwszystkie dzienne transakcje na wszystkich papierach w plikach a_cgl.prn, a_war.prn, a_obl.prn, a_fut.prn, spakowany w pliku rrrrmmdd-tick.zip
cglarchiwum cgl pliki dzienne
oblarchiwum obl
futarchiwum fut