Pliki z danymi-End of day-Bossafx w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 12:49
kontakt

Zastrzeżenia dot. wykorzystywania danych


Dom Maklerki Banku Ochrony Środowiska S.A. udostępnia dane wyłącznie na własny użytek osobisty w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub niezarobkowej, jak również bez prawa ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A.

BOSSAFX
all dane bieżące (plik sesjafx.prn )
plik sesjafx.prn
kilka ostatnich plików sesjafx.prn , spakowane
plik few_last.zip
baza danych w formacie Metastocka
plik metafx.zip
zawartość bazy
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfxl.zip
zawartość bazy