Pliki z danymi-End of day-Metastock w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2020.09.21, godz. 14:46
kontakt

Zastrzeżenia dot. wykorzystywania danych


Dom Maklerki Banku Ochrony Środowiska S.A. udostępnia dane wyłącznie na własny użytek osobisty w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub niezarobkowej, jak również bez prawa ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A.

baner_ZAGRANICA_200x600.jpg


Wszystkie grupy GPW
all dane bieżące (plik sesjaall.prn )
plik sesjaall.prn2020.09.18 18:17 62,9 kB
kilka ostatnich plików sesjaall.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.18 18:17 131,6 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaall.zip
zawartość bazy
2020.09.18 18:31 29 030,0 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstall.zip
zawartość bazy
2020.09.18 18:31 26 562,4 kB
archiwum plików sesjaall.prn
bieżące pliki: sesjazgr.prn, sesjaF2.prn
sesjacgl.prn, sesjancn.prn, sesjafut.prn, sesjawar.prn,
sesjaobl.prn, sesjanbp.prn, sesjafun.prn; spakowane
(plik sesjaprn.zip jest z 2020.09.21 12:32 , 47,9 kB )

Fastfood: szybki dostęp do plików Metastocka
5 w 1!
1 plik sesjaall.prn odpowiada 5 plikom sesja*.prn (GPW)
(plik sesjaall.zip jest z 2020.09.18 18:17 , 20,3 kB ) , starsze
Uwaga: plik może nie zawierać wszystkich grup,
zwłaszcza w godz. 11:45-16:15

Notowania ciągłe - akcje, akcje NFI i indeksy GPW
cgl dane bieżące (plik sesjacgl.prn )
plik sesjacgl.prn2020.09.18 18:06 35,4 kB
kilka ostatnich plików sesjacgl.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.18 18:06 76,8 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metacgl.zip
zawartość bazy
2020.09.18 18:23 18 922,7 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstcgl.zip
zawartość bazy
2020.09.18 18:23 18 344,3 kB
archiwum plików sesjacgl.prn
Rynek kontraktów terminowych i opcji GPW
Uwaga! Syntetyczny papier FW20. Dla celów tworzenia wykresu kontynuacyjnego serii kontraktów na indeks WIG20 stworzono syntetyczny papier FW20. Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX o największej liczbie otwartych pozycji. Po zmianie 'źródła' na kolejną serię, dane historyczne korygowane są o lukę wynikającą ze 'skokowego przejścia'.

Inny Syntetyczny papier FW20WS (wygasająca seria). Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX wygasającego. W tym przypadku dane historyczne nie są korygowane, możliwe są luki na wykresie.

Na tej samej zasadzie stworzyliśmy inne syntetyczne papiery: FUSD, FUSDWS, FEUR, FEURWS, FCHF i FCHFWS.
Pod uwagę bierzemy wszystkie notowane serie kontraktów terminowych.

Więcej na temat tworzenia wykresów kontynuacyjnych w książce J. D. Schwager: 'AT rynków terminowych'.
fut dane bieżące (plik sesjafut.prn )
plik sesjafut.prn2020.09.18 18:09 10,4 kB
kilka ostatnich plików sesjafut.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.18 18:09 20,5 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafut.zip
zawartość bazy
2020.09.18 18:31 1 178,7 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfut.zip
zawartość bazy
2020.09.18 18:31 1 067,2 kB
archiwum plików sesjafut.prn
Rynek NewConnect
ncn dane bieżące (plik sesjancn.prn )
plik sesjancn.prn2020.09.18 23:59 12,7 kB
kilka ostatnich plików sesjancn.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.18 23:59 27,2 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metancn.zip
zawartość bazy
2020.09.18 23:59 5 431,1 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstncn.zip
zawartość bazy
2020.09.18 23:59 5 080,6 kB
archiwum plików sesjancn.prn
F2 - System jednolitego kursu dnia - papiery dwukrotnie notowane GPW
f2 dane bieżące (plik sesjaf2.prn )
plik sesjaf2.prn2020.09.18 23:59 0,8 kB
kilka ostatnich plików sesjaf2.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.18 23:59 3,5 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaf2.zip
zawartość bazy
2020.09.18 23:59 2 165,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstf2.zip
zawartość bazy
2020.09.18 23:59 2 087,0 kB
archiwum plików sesjaf2.prn
Notowania ciągłe - obligacje GPW i Catalyst
obl dane bieżące (plik sesjaobl.prn )
plik sesjaobl.prn2020.09.18 18:12 3,6 kB
kilka ostatnich plików sesjaobl.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.18 18:12 8,3 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaobl.zip
zawartość bazy
2020.09.18 18:29 1 328,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstobl.zip
zawartość bazy
2020.09.18 18:29 1 201,0 kB
archiwum plików sesjaobl.prn
Indeksy giełd zagranicznych
zgr dane bieżące (plik sesjazgr.prn )
plik sesjazgr.prn2020.09.18 23:59 1,3 kB
kilka ostatnich plików sesjazgr.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.18 23:59 5,3 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metazgr.zip
zawartość bazy
2020.09.18 23:59 2 332,1 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstzgr.zip
zawartość bazy
2020.09.18 23:59 2 539,7 kB
archiwum plików sesjazgr.prn
Waluty w NBP
nbp dane bieżące (plik sesjanbp.prn )
plik sesjanbp.prn2020.09.21 12:32 1,5 kB
kilka ostatnich plików sesjanbp.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.21 12:32 4,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metanbp.zip
zawartość bazy
2020.09.21 12:32 1 053,9 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstnbp.zip
zawartość bazy
2020.09.21 12:32 929,5 kB
archiwum plików sesjanbp.prn
Wartości netto jednostek funduszy inwestycyjnych
fun dane bieżące (plik sesjafun.prn )
plik sesjafun.prn2020.09.17 23:59 30,9 kB
kilka ostatnich plików sesjafun.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.17 23:59 14,8 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafun.zip
zawartość bazy
2020.09.17 23:59 6 266,5 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfun.zip
zawartość bazy
2020.09.17 23:59 6 322,5 kB
archiwum plików sesjafun.prn
Wartości jednostek funduszy emerytalnych
ofe dane bieżące (plik sesjaofe.prn )
plik sesjaofe.prn2020.09.17 23:59 0,5 kB
kilka ostatnich plików sesjaofe.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.17 23:59 2,6 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaofe.zip
zawartość bazy
2020.09.17 23:59 360,2 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstofe.zip
zawartość bazy
2020.09.17 23:59 354,0 kB
archiwum plików sesjaofe.prn
Forex
fx dane bieżące (plik sesjafx.prn )
plik sesjafx.prn2020.09.20 23:59 5,0 kB
kilka ostatnich plików sesjafx.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.09.20 23:59 14,7 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafx.zip
zawartość bazy
2020.09.20 23:59 7 408,4 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfx.zip
zawartość bazy
2020.09.20 23:59 6 447,5 kB
archiwum plików sesjafx.prn