Pliki z danymi-End of day-Metastock w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 23:06
kontakt

Zastrzeżenia dot. wykorzystywania danych


Dom Maklerki Banku Ochrony Środowiska S.A. udostępnia dane wyłącznie na własny użytek osobisty w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub niezarobkowej, jak również bez prawa ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A.

baner_ZAGRANICA_200x600.jpg


Wszystkie grupy GPW
all dane bieżące (plik sesjaall.prn )
plik sesjaall.prn2020.10.22 18:26 60,7 kB
kilka ostatnich plików sesjaall.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.22 18:26 136,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaall.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:41 29 002,3 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstall.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:41 26 534,3 kB
archiwum plików sesjaall.prn
bieżące pliki: sesjazgr.prn, sesjaF2.prn
sesjacgl.prn, sesjancn.prn, sesjafut.prn, sesjawar.prn,
sesjaobl.prn, sesjanbp.prn, sesjafun.prn; spakowane
(plik sesjaprn.zip jest z 2020.10.22 18:26 , 47,8 kB )

Fastfood: szybki dostęp do plików Metastocka
5 w 1!
1 plik sesjaall.prn odpowiada 5 plikom sesja*.prn (GPW)
(plik sesjaall.zip jest z 2020.10.22 18:26 , 19,9 kB ) , starsze
Uwaga: plik może nie zawierać wszystkich grup,
zwłaszcza w godz. 11:45-16:15

Notowania ciągłe - akcje, akcje NFI i indeksy GPW
cgl dane bieżące (plik sesjacgl.prn )
plik sesjacgl.prn2020.10.22 18:16 34,6 kB
kilka ostatnich plików sesjacgl.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.22 18:16 81,5 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metacgl.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:32 19 000,4 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstcgl.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:32 18 423,8 kB
archiwum plików sesjacgl.prn
Rynek kontraktów terminowych i opcji GPW
Uwaga! Syntetyczny papier FW20. Dla celów tworzenia wykresu kontynuacyjnego serii kontraktów na indeks WIG20 stworzono syntetyczny papier FW20. Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX o największej liczbie otwartych pozycji. Po zmianie 'źródła' na kolejną serię, dane historyczne korygowane są o lukę wynikającą ze 'skokowego przejścia'.

Inny Syntetyczny papier FW20WS (wygasająca seria). Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX wygasającego. W tym przypadku dane historyczne nie są korygowane, możliwe są luki na wykresie.

Na tej samej zasadzie stworzyliśmy inne syntetyczne papiery: FUSD, FUSDWS, FEUR, FEURWS, FCHF i FCHFWS.
Pod uwagę bierzemy wszystkie notowane serie kontraktów terminowych.

Więcej na temat tworzenia wykresów kontynuacyjnych w książce J. D. Schwager: 'AT rynków terminowych'.
fut dane bieżące (plik sesjafut.prn )
plik sesjafut.prn2020.10.22 18:19 8,0 kB
kilka ostatnich plików sesjafut.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.22 18:19 19,1 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafut.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:41 967,7 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfut.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:41 892,1 kB
archiwum plików sesjafut.prn
Rynek NewConnect
ncn dane bieżące (plik sesjancn.prn )
plik sesjancn.prn2020.10.22 18:24 13,4 kB
kilka ostatnich plików sesjancn.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.22 18:24 32,8 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metancn.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:33 5 506,6 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstncn.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:33 5 151,5 kB
archiwum plików sesjancn.prn
F2 - System jednolitego kursu dnia - papiery dwukrotnie notowane GPW
f2 dane bieżące (plik sesjaf2.prn )
plik sesjaf2.prn2020.10.22 18:24 0,7 kB
kilka ostatnich plików sesjaf2.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.22 18:24 3,9 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaf2.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:36 2 205,8 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstf2.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:36 2 123,6 kB
archiwum plików sesjaf2.prn
Notowania ciągłe - obligacje GPW i Catalyst
obl dane bieżące (plik sesjaobl.prn )
plik sesjaobl.prn2020.10.22 18:22 3,9 kB
kilka ostatnich plików sesjaobl.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.22 18:22 8,6 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaobl.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:38 1 320,4 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstobl.zip
zawartość bazy
2020.10.22 18:38 1 195,7 kB
archiwum plików sesjaobl.prn
Indeksy giełd zagranicznych
zgr dane bieżące (plik sesjazgr.prn )
plik sesjazgr.prn2020.10.21 23:59 1,4 kB
kilka ostatnich plików sesjazgr.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.21 23:59 5,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metazgr.zip
zawartość bazy
2020.10.21 23:59 2 339,5 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstzgr.zip
zawartość bazy
2020.10.21 23:59 2 548,1 kB
archiwum plików sesjazgr.prn
Waluty w NBP
nbp dane bieżące (plik sesjanbp.prn )
plik sesjanbp.prn2020.10.22 15:32 1,5 kB
kilka ostatnich plików sesjanbp.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.22 15:32 4,4 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metanbp.zip
zawartość bazy
2020.10.22 15:32 1 058,8 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstnbp.zip
zawartość bazy
2020.10.22 15:32 934,0 kB
archiwum plików sesjanbp.prn
Wartości netto jednostek funduszy inwestycyjnych
fun dane bieżące (plik sesjafun.prn )
plik sesjafun.prn2020.10.21 23:59 28,4 kB
kilka ostatnich plików sesjafun.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.21 23:59 16,3 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafun.zip
zawartość bazy
2020.10.21 23:59 6 309,4 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfun.zip
zawartość bazy
2020.10.21 23:59 6 366,3 kB
archiwum plików sesjafun.prn
Wartości jednostek funduszy emerytalnych
ofe dane bieżące (plik sesjaofe.prn )
plik sesjaofe.prn2020.10.21 23:59 0,5 kB
kilka ostatnich plików sesjaofe.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.21 23:59 3,1 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metaofe.zip
zawartość bazy
2020.10.21 23:59 361,4 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstofe.zip
zawartość bazy
2020.10.21 23:59 355,2 kB
archiwum plików sesjaofe.prn
Forex
fx dane bieżące (plik sesjafx.prn )
plik sesjafx.prn2020.10.21 23:59 9,4 kB
kilka ostatnich plików sesjafx.prn , spakowane
plik few_last.zip2020.10.21 23:59 15,8 kB
baza danych w formacie Metastocka
plik metafx.zip
zawartość bazy
2020.10.21 23:59 7 473,4 kB
baza danych w formacie tekstowym
plik mstfx.zip
zawartość bazy
2020.10.21 23:59 6 505,4 kB
archiwum plików sesjafx.prn