Obowiązek posiadania kodu LEI przez Klientów będących osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.12.09, godz. 02:59
kontakt

Obowiązek posiadania kodu LEI przez Klientów będących osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

Klienci będących osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą mają obowiązek posiadania kodu LEI.
Kod LEI to 20 znakowy alfa-numeryczny identyfikator jednoznacznie definiujący dany podmiot.

  1. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają transakcje po 01.11.2017 r. na instrumentach pochodnych, w tym na rynku FOREX (zgodnie z regulacjami EMIR) oraz, które od 03.01.2018 r. będą zawierać transakcje na instrumentach pochodnych lub innych instrumentach finansowych (w rozumieniu regulacji MiFID II/MiFIR), zobowiązane będą do przekazania DM BOŚ S.A. informacji o numerze kodu LEI. Kod LEI jest wykorzystywany przez DM BOŚ S.A. w procesie raportowania transakcji Klientów do odpowiednich instytucji.
  2. Ponadto osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie będące kontrahentami finansowymi, które po 01.11.2017 r. zawierają transakcje na instrumentach pochodnych, w tym na rynku FOREX (zgodnie z regulacjami EMIR), oprócz kodu LEI są zobowiązane do przekazania DM BOŚ S.A. informacji dotyczącej sektora/sektorów w którym/ w których prowadzą działalność gospodarczą.


Brak kodu LEI uniemożliwia DM BOŚ S.A. prawidłowe wykonywanie obowiązków raportowych dotyczących transakcji Klienta, które wynikają ze wskazanych powyżej przepisów prawa.
Zlecenia kupna/sprzedaży Klientów, którzy nie dostarczą kodu LEI, od dnia 03.01.2018 r. nie będą przez DM BOS S.A. przyjmowane.

Szczegółowe informacje dotyczące kodu LEI znajdują się na stronie: http://bossa.pl/oferta/dokumenty/

KOD LEI - MIFIR/EMIR
Nota Prawna EMIR
Informacja dla Klienta EMIR

Nota prawna MIFIR
Informacja dla Klienta MIFIR