Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.23, godz. 10:50
kontakt
MERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 658,00 3 057,00
-16,4%
2 999,00
-1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -764,00 202,00
---
-600,00
---
Zysk (strata) brutto 356,00 109,00
-69,4%
-1 064,00
---
Zysk (strata) netto 48,00 109,00
127,1%
-1 064,00
---
Amortyzacja 398,00 328,00
-17,6%
272,00
-17,1%
Aktywa 71 404,00 70 804,00
-0,8%
70 855,00
0,1%
Kapitał własny 43 944,00 44 053,00
0,2%
42 989,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,35 4,36
0,3%
4,26
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
120,0%
-0,10
---