Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:57
kontakt
VISION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8,00 -2,00
---
-2,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) brutto -8,00 -2,00
---
-2,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) netto -8,00 -2,00
---
-2,00
---
-2,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 35,00 50,00
42,9%
36,00
-28,0%
36,00
0,0%
Kapitał własny -3 363,00 -3 913,00
---
-1 866,00
---
-1 867,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,01
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---