Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.28, godz. 21:30
kontakt
PANOVA
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 118 460,00 171 107,00
44,4%
135 083,00
-21,1%
186 600,00
38,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 527,00 -8 079,00
---
-14 226,00
---
1 395,00
---
Zysk (strata) brutto 7 958,00 2 855,00
-64,1%
-4 393,00
---
32 832,00
---
Zysk (strata) netto 6 879,00 3 087,00
-55,1%
-2 948,00
---
25 913,00
---
Amortyzacja 1 338,00 1 396,00
4,3%
1 939,00
38,9%
2 563,00
32,2%
Aktywa 410 947,00 424 383,00
3,3%
458 261,00
8,0%
483 383,00
5,5%
Kapitał własny 285 212,00 284 894,00
-0,1%
281 590,00
-1,2%
307 503,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,52 28,49
-0,1%
28,16
-1,2%
30,75
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,31
-55,1%
-0,30
---
2,59
---