Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 10:27
kontakt
PANOVA
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 92 580,00 41 948,00
-54,7%
29 013,00
-30,8%
40 410,00
39,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 931,00 10 591,00
52,8%
3 672,00
-65,3%
9 602,00
161,5%
Zysk (strata) brutto 14 499,00 8 915,00
-38,5%
676,00
-92,4%
7 719,00
1 041,9%
Zysk (strata) netto 10 986,00 6 632,00
-39,6%
453,00
-93,2%
6 766,00
1 393,6%
Amortyzacja 2 163,00 1 189,00
-45,0%
1 363,00
14,6%
1 361,00
-0,1%
Aktywa 899 269,00 886 420,00
-1,4%
845 385,00
-4,6%
836 770,00
-1,0%
Kapitał własny 393 205,00 386 177,00
-1,8%
390 767,00
1,2%
394 235,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,32 38,62
-1,8%
39,08
1,2%
39,42
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,10 0,66
-39,7%
0,04
-93,2%
0,68
1 404,4%