Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.20, godz. 21:39
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 736,00 9 525,00
-18,8%
7 252,00
-23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 908,00 3 864,00
325,6%
-418,00
---
Zysk (strata) brutto 318,00 3 677,00
1 056,3%
-217,00
---
Zysk (strata) netto 166,00 3 008,00
1 712,0%
-191,00
---
Amortyzacja 508,00 513,00
1,0%
512,00
-0,2%
Aktywa 68 520,00 70 492,00
2,9%
63 480,00
-9,9%
Kapitał własny 41 860,00 44 867,00
7,2%
44 676,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,26 4,57
7,2%
4,55
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,31
1 700,0%
-0,02
---