Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 00:23
kontakt
KREDYTIN
Roczne skonsolidowane
 2017-03-312018-03-312019-03-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92 561,00 122 677,00
32,5%
168 991,00
37,8%
106 015,00
-37,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 274,00 42 435,00
67,9%
74 953,00
76,6%
-2 170,00
---
Zysk (strata) brutto 7 471,00 7 358,00
-1,5%
20 721,00
181,6%
-39 192,00
---
Zysk (strata) netto 5 497,00 5 592,00
1,7%
8 057,00
44,1%
-36 539,00
---
Amortyzacja 3 288,00 3 107,00
-5,5%
2 917,00
-6,1%
6 770,00
132,1%
Aktywa 832 552,00 833 581,00
0,1%
893 936,00
7,2%
768 538,00
-14,0%
Kapitał własny 261 219,00 265 524,00
1,6%
256 513,00
-3,4%
212 588,00
-17,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,19 20,59
2,0%
19,89
-3,4%
16,48
-17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,43
2,1%
0,62
44,0%
-2,83
---