Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 21:28
kontakt
KREDYTIN
Roczne nieskonsolidowane
 2017-03-312018-03-312019-03-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 830,00 29 684,00
-3,7%
39 349,00
32,6%
26 219,00
-33,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 434,00 -6 790,00
---
-21 972,00
---
-31 917,00
---
Zysk (strata) brutto 902,00 -4 289,00
---
24 303,00
---
-46 239,00
---
Zysk (strata) netto 2 593,00 -3 290,00
---
17 667,00
---
-45 495,00
---
Amortyzacja 901,00 552,00
-38,7%
435,00
-21,2%
2 722,00
525,7%
Aktywa 608 294,00 651 253,00
7,1%
673 906,00
3,5%
565 653,00
-16,1%
Kapitał własny 132 243,00 128 953,00
-2,5%
142 219,00
10,3%
92 904,00
-34,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,22 10,00
-2,2%
11,03
10,3%
7,20
-34,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 -0,26
---
1,37
---
-3,53
---