Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 05:24
kontakt
KREDYTIN
Półroczne skonsolidowane
 2017-09-302018-09-302019-09-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 64 273,00 90 228,00
40,4%
61 247,00
-32,1%
73 409,00
19,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 076,00 50 477,00
67,8%
8 318,00
-83,5%
30 276,00
264,0%
Zysk (strata) brutto 11 233,00 26 450,00
135,5%
-2 355,00
---
14 212,00
---
Zysk (strata) netto 10 198,00 23 526,00
130,7%
-6 218,00
---
9 440,00
---
Amortyzacja 1 514,00 1 288,00
-14,9%
3 303,00
156,4%
3 414,00
3,4%
Aktywa 746 698,00 954 264,00
27,8%
819 932,00
-14,1%
720 129,00
-12,2%
Kapitał własny 269 495,00 277 157,00
2,8%
252 723,00
-8,8%
221 840,00
-12,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,83 21,49
3,2%
19,60
-8,8%
17,20
-12,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,79 1,82
131,5%
-0,48
---
0,73
---