Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 13:00
kontakt
KREDYTIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-09-302018-09-302019-09-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 346,00 15 385,00
7,2%
12 803,00
-16,8%
17 576,00
37,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 453,00 -1 974,00
---
-13 661,00
---
-9 188,00
---
Zysk (strata) brutto -1 297,00 -2 666,00
---
-18 185,00
---
-15 990,00
---
Zysk (strata) netto -816,00 -3 402,00
---
-18 458,00
---
-13 547,00
---
Amortyzacja 302,00 211,00
-30,1%
292,00
38,4%
1 393,00
377,1%
Aktywa 558 543,00 654 510,00
17,2%
611 635,00
-6,6%
568 245,00
-7,1%
Kapitał własny 131 427,00 126 119,00
-4,0%
124 175,00
-1,5%
79 277,00
-36,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,16 9,78
-3,7%
9,63
-1,5%
6,15
-36,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,26
---
-1,43
---
-1,05
---