Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 17:47
kontakt
ERBUD
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 789 776,00 1 805 459,00
0,9%
2 331 896,00
29,2%
2 313 363,00
-0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 827,00 37 861,00
-17,4%
-17 278,00
---
58 225,00
---
Zysk (strata) brutto 43 220,00 30 392,00
-29,7%
-21 617,00
---
48 886,00
---
Zysk (strata) netto 1 791,00 22 562,00
1 159,7%
-20 379,00
---
33 635,00
---
Amortyzacja 10 896,00 11 188,00
2,7%
14 985,00
33,9%
21 295,00
42,1%
Aktywa 947 297,00 942 685,00
-0,5%
1 098 400,00
16,5%
1 173 495,00
6,8%
Kapitał własny 251 660,00 275 857,00
9,6%
233 174,00
-15,5%
266 685,00
14,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,64 21,53
9,6%
18,20
-15,5%
20,82
14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 1,76
1 157,9%
-1,59
---
2,62
---