Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 03:21
kontakt
ERBUD
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 074 944,00 1 215 475,00
13,1%
1 520 592,00
25,1%
1 463 696,00
-3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 656,00 17 297,00
-37,5%
-25 552,00
---
19 744,00
---
Zysk (strata) brutto 10 865,00 15 763,00
45,1%
-16 655,00
---
22 984,00
---
Zysk (strata) netto 11 103,00 12 539,00
12,9%
-12 255,00
---
18 690,00
---
Amortyzacja 2 971,00 2 758,00
-7,2%
3 617,00
31,1%
6 135,00
69,6%
Aktywa 701 023,00 666 057,00
-5,0%
775 876,00
16,5%
712 507,00
-8,2%
Kapitał własny 213 866,00 228 808,00
7,0%
192 306,00
-16,0%
211 054,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,69 17,86
7,0%
15,01
-16,0%
16,47
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,87 0,98
12,9%
-0,96
---
1,46
---