Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 02:56
kontakt
INTERFERI
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49 178,00 45 829,00
-6,8%
46 301,00
1,0%
46 301,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 922,00 3 952,00
-60,2%
3 852,00
-2,5%
3 852,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 9 836,00 3 249,00
-67,0%
3 029,00
-6,8%
3 029,00
0,0%
Zysk (strata) netto 7 955,00 2 914,00
-63,4%
2 439,00
-16,3%
2 439,00
0,0%
Amortyzacja 4 087,00 3 706,00
-9,3%
3 873,00
4,5%
3 873,00
0,0%
Aktywa 143 709,00 142 943,00
-0,5%
153 318,00
7,3%
153 318,00
0,0%
Kapitał własny 125 104,00 127 907,00
2,2%
130 233,00
1,8%
130 233,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,59 8,78
2,2%
8,94
1,8%
8,94
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,20
-63,4%
0,17
-16,5%
0,17
0,0%