Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.19, godz. 23:56
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 495 850,00 467 552,00
-5,7%
480 554,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 779,00 1 880,00
-50,3%
3 342,00
77,8%
Zysk (strata) brutto 3 711,00 1 879,00
-49,4%
3 341,00
77,8%
Zysk (strata) netto 3 711,00 1 879,00
-49,4%
3 341,00
77,8%
Amortyzacja 1 884,00 2 185,00
16,0%
1 882,00
-13,9%
Aktywa 541 681,00 562 768,00
3,9%
580 754,00
3,2%
Kapitał własny 99 198,00 101 077,00
1,9%
104 418,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,85 5,96
1,9%
6,16
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,11
-49,3%
0,20
77,5%