Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 06:42
kontakt
06MAGNA
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
547,00
---
407,00
-25,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 483,00 -1 483,00
---
-978,00
---
398,00
---
Zysk (strata) brutto -1 149,00 -1 149,00
---
-5 951,00
---
327,00
---
Zysk (strata) netto -951,00 -951,00
---
-4 825,00
---
227,00
---
Amortyzacja 341,00 341,00
0,0%
220,00
-35,5%
199,00
-9,5%
Aktywa 23 242,00 23 242,00
0,0%
19 437,00
-16,4%
19 583,00
0,8%
Kapitał własny 21 625,00 21 625,00
0,0%
16 801,00
-22,3%
17 028,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,55 1,55
0,0%
1,21
-22,3%
1,22
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,07
---
-0,35
---
0,02
---