Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 03:05
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91,00 90,00
-1,1%
138,00
53,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20,00 3 389,00
---
-182,00
---
Zysk (strata) brutto 378,00 3 298,00
772,5%
-285,00
---
Zysk (strata) netto 273,00 2 388,00
774,7%
43,00
-98,2%
Amortyzacja 45,00 46,00
2,2%
51,00
10,9%
Aktywa 19 583,00 21 667,00
10,6%
21 503,00
-0,8%
Kapitał własny 17 028,00 19 416,00
14,0%
19 406,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,22 1,40
14,1%
1,39
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,17
760,0%
0,00
-98,3%