Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:55
kontakt
KETY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 229 738,00 297 675,00
29,6%
291 406,00
-2,1%
288 898,00
-0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 238,00 9 728,00
85,7%
124 364,00
1 178,4%
171 944,00
38,3%
Zysk (strata) brutto 2 940,00 6 019,00
104,7%
122 340,00
1 932,6%
170 762,00
39,6%
Zysk (strata) netto 2 184,00 4 605,00
110,9%
119 658,00
2 498,4%
166 374,00
39,0%
Amortyzacja 12 631,00 12 817,00
1,5%
12 533,00
-2,2%
12 892,00
2,9%
Aktywa 1 170 449,00 1 249 289,00
6,7%
1 265 730,00
1,3%
1 427 326,00
12,8%
Kapitał własny 676 451,00 675 260,00
-0,2%
800 996,00
18,6%
642 392,00
-19,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 70,68 70,48
-0,3%
83,60
18,6%
66,77
-20,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,48
111,0%
12,49
2 496,3%
17,29
38,5%