Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.04, godz. 01:20
kontakt
POLIMEXMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 113 747,00 130 887,00
15,1%
228 183,00
74,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 442,00 16 017,00
555,9%
15 982,00
-0,2%
Zysk (strata) brutto -13 584,00 39 254,00
---
23 353,00
-40,5%
Zysk (strata) netto -11 605,00 39 233,00
---
30 460,00
-22,4%
Amortyzacja 1 998,00 1 940,00
-2,9%
1 932,00
-0,4%
Aktywa 1 216 836,00 1 250 558,00
2,8%
1 234 267,00
-1,3%
Kapitał własny 555 606,00 594 737,00
7,0%
625 197,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,35 2,51
7,0%
2,64
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,17
---
0,13
-22,3%