Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 13:00
kontakt
BUDIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 964 436,00 1 363 923,00
-30,6%
1 887 394,00
38,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47 070,00 30 819,00
-34,5%
43 986,00
42,7%
Zysk (strata) brutto 96 895,00 33 189,00
-65,7%
96 604,00
191,1%
Zysk (strata) netto 78 961,00 28 552,00
-63,8%
80 100,00
180,5%
Amortyzacja 19 768,00 18 634,00
-5,7%
19 776,00
6,1%
Aktywa 4 994 124,00 5 089 030,00
1,9%
5 324 405,00
4,6%
Kapitał własny 678 401,00 708 036,00
4,4%
670 583,00
-5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,57 27,73
4,4%
26,27
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,09 1,12
-63,9%
3,14
180,6%