Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:14
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 480,00 453,00
-5,6%
817,00
80,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 166,00 123,00
-25,9%
274,00
122,8%
Zysk (strata) brutto 133,00 201,00
51,1%
311,00
54,7%
Zysk (strata) netto 107,00 189,00
76,6%
276,00
46,0%
Amortyzacja 153,00 177,00
15,7%
145,00
-18,1%
Aktywa 5 703,00 5 861,00
2,8%
6 187,00
5,6%
Kapitał własny 4 803,00 4 992,00
3,9%
5 308,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,42 3,56
3,9%
3,78
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,13
76,3%
0,20
47,0%