Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.20, godz. 11:18
kontakt
COLUMBUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 101 354,00 125 550,00
23,9%
130 731,00
4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 446,00 18 784,00
122,4%
19 289,00
2,7%
Zysk (strata) brutto 6 402,00 17 503,00
173,4%
14 979,00
-14,4%
Zysk (strata) netto 5 334,00 13 317,00
149,7%
11 821,00
-11,2%
Amortyzacja 774,00 691,00
-10,7%
814,00
17,8%
Aktywa 161 907,00 219 954,00
35,9%
245 691,00
11,7%
Kapitał własny 33 646,00 49 033,00
45,7%
60 862,00
24,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 1,21
45,7%
1,50
24,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,33
149,2%
0,29
-11,2%