Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.23, godz. 10:30
kontakt
SONKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 205,00 967,00
371,7%
1 278,00
32,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -295,00 252,00
---
404,00
60,3%
Zysk (strata) brutto -297,00 260,00
---
438,00
68,5%
Zysk (strata) netto -279,00 236,00
---
400,00
69,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
4,00
---
Aktywa 3 335,00 3 624,00
8,7%
3 882,00
7,1%
Kapitał własny 3 014,00 3 250,00
7,8%
3 650,00
12,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---