Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.04, godz. 00:46
kontakt
REDDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 461,00 61,00
-86,8%
44,00
-27,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 237,00 -64,00
---
-25,00
---
Zysk (strata) brutto 238,00 -63,00
---
-24,00
---
Zysk (strata) netto 238,00 -63,00
---
-17,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
13,00
---
Aktywa 1 593,00 1 462,00
-8,2%
1 408,00
-3,7%
Kapitał własny 1 493,00 1 412,00
-5,4%
1 394,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,25
-15,4%
0,25
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,01
---
-0,00
---