Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 18:00
kontakt
DEVELIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 218,00 4 556,00
-87,1%
4 189,00
-8,1%
26 744,00
538,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 145,00 -6 412,00
---
-6 080,00
---
1 543,00
---
Zysk (strata) brutto 51 411,00 122 838,00
138,9%
103 302,00
-15,9%
1 161,00
-98,9%
Zysk (strata) netto 31 243,00 121 884,00
290,1%
105 152,00
-13,7%
511,00
-99,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 728 538,00 1 874 733,00
8,5%
2 025 752,00
8,1%
2 009 682,00
-0,8%
Kapitał własny 948 279,00 1 070 163,00
12,9%
1 175 315,00
9,8%
1 131 070,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,12 2,39
12,8%
2,63
9,8%
2,53
-3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,27
288,6%
0,24
-13,6%
0,00
-99,6%