Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.31, godz. 15:33
kontakt
STALPROD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 386 225,00 362 006,00
-6,3%
343 683,00
-5,1%
347 358,00
1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 507,00 3 232,00
---
-9 215,00
---
5 769,00
---
Zysk (strata) brutto 1 255,00 97 195,00
7 644,6%
-4 753,00
---
4 335,00
---
Zysk (strata) netto 939,00 96 400,00
10 166,2%
-4 917,00
---
3 882,00
---
Amortyzacja 13 108,00 12 961,00
-1,1%
12 904,00
-0,4%
12 910,00
0,0%
Aktywa 2 178 718,00 2 151 697,00
-1,2%
2 148 481,00
-0,1%
2 109 696,00
-1,8%
Kapitał własny 1 588 097,00 1 684 062,00
6,0%
1 679 146,00
-0,3%
1 683 028,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 284,59 301,79
6,0%
300,91
-0,3%
301,60
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 17,28
10 182,7%
-0,88
---
0,70
---