Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 15:28
kontakt
DBENERGY
Roczne nieskonsolidowane
 2018-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 842,00 16 842,00
146,2%
16 543,00
-1,8%
25 519,00
54,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 180,00 11 180,00
847,5%
1 225,00
-89,0%
3 964,00
223,6%
Zysk (strata) brutto 1 104,00 11 104,00
905,8%
1 037,00
-90,7%
3 798,00
266,2%
Zysk (strata) netto 885,00 10 885,00
1 129,9%
792,00
-92,7%
3 099,00
291,3%
Amortyzacja 173,00 173,00
0,0%
364,00
110,4%
548,00
50,5%
Aktywa 5 940,00 5 940,00
0,0%
21 569,00
263,1%
22 840,00
5,9%
Kapitał własny 3 082,00 3 082,00
0,0%
7 007,00
127,4%
10 083,00
43,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 1,01
0,0%
2,29
127,3%
3,29
43,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
0,0%
0,26
-10,4%
1,01
290,7%