Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 04:05
kontakt
DBENERGY
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 830,00 9 586,00
98,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 267,00 1 160,00
334,5%
Zysk (strata) brutto 198,00 1 105,00
458,1%
Zysk (strata) netto 156,00 871,00
458,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 7 598,00 15 737,00
107,1%
Kapitał własny 3 238,00 7 868,00
143,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,06 2,57
142,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,28
456,9%