Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 12:38
kontakt
FIGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -157,00 0,00
---
46,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 361,00 -444,00
---
-382,00
---
Zysk (strata) brutto -984,00 -384,00
---
-292,00
---
Zysk (strata) netto -1 298,00 -350,00
---
-292,00
---
Amortyzacja 51,00 53,00
3,9%
49,00
-7,5%
Aktywa 265 272,00 265 076,00
-0,1%
292 469,00
10,3%
Kapitał własny 261 878,00 261 528,00
-0,1%
289 656,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-3,8%
0,19
7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---