Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.30, godz. 00:01
kontakt
IFCAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 56,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 97,00
Zysk (strata) brutto 3,00
Zysk (strata) netto 3,00
Amortyzacja 8,00
Aktywa 5 160,00
Kapitał własny 5 148,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00