Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:05
kontakt
IFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 2 522,00
Kapitał własny 2 517,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00