Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 23:55
kontakt
DITIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 396,00 197,00
-50,3%
156,00
-20,8%
136,00
-12,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 67,00 30,00
-55,2%
3,00
-90,0%
-36,00
---
Zysk (strata) brutto 67,00 30,00
-55,2%
3,00
-90,0%
-36,00
---
Zysk (strata) netto 69,00 30,00
-56,5%
4,00
-86,7%
-29,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
42,00
---
22,00
-47,6%
Aktywa 25 677,00 25 255,00
-1,6%
25 339,00
0,3%
25 603,00
1,0%
Kapitał własny 2 475,00 2 582,00
4,3%
2 509,00
-2,8%
2 480,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,17
4,2%
0,17
-2,9%
0,16
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-60,0%
0,00
---
-0,00
---