Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 18:59
kontakt
PREFAGRP
Roczne skonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 771,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 662,00
Zysk (strata) brutto 567,00
Zysk (strata) netto 449,00
Amortyzacja 48,00
Aktywa 4 449,00
Kapitał własny 1 735,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36