Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 03:51
kontakt
PREFAGRP
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 769,00 4 390,00
-62,7%
39,00
-99,1%
9 530,00
24 335,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 305,00 3,00
-99,0%
-46,00
---
868,00
---
Zysk (strata) brutto 226,00 -694,00
---
-78,00
---
424,00
---
Zysk (strata) netto 185,00 -697,00
---
-78,00
---
395,00
---
Amortyzacja 16,00 8,00
-50,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 599,00 783,00
-83,0%
4 999,00
538,4%
6 971,00
39,4%
Kapitał własny 1 448,00 751,00
-48,1%
673,00
-10,4%
1 069,00
58,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 0,60
-48,1%
0,54
-10,3%
0,86
58,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,56
---
-0,06
---
0,32
---