Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 13:46
kontakt
PREFAGRP
Kwartalne skonsolidowane
 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 925,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14,00
Zysk (strata) brutto -11,00
Zysk (strata) netto -28,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 3 554,00
Kapitał własny 1 081,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02