Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:32
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 942,00 820,00
-13,0%
6 141,00
648,9%
2 983,00
-51,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -134,00 136,00
---
4 930,00
3 525,0%
1 514,00
-69,3%
Zysk (strata) brutto -136,00 144,00
---
4 833,00
3 256,2%
2 472,00
-48,9%
Zysk (strata) netto -98,00 131,00
---
3 897,00
2 874,8%
1 942,00
-50,2%
Amortyzacja 5,00 0,00
---
4,00
---
4,00
0,0%
Aktywa 7 143,00 7 204,00
0,9%
12 343,00
71,3%
13 807,00
11,9%
Kapitał własny 6 959,00 7 090,00
1,9%
10 987,00
55,0%
12 929,00
17,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,70 2,76
1,9%
4,27
55,0%
5,02
17,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,05
---
1,51
2 868,6%
0,76
-50,1%