Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.20, godz. 10:43
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 176,00 150,00
-14,8%
161,00
7,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 60,00 76,00
26,7%
-69,00
---
Zysk (strata) brutto 31,00 174,00
461,3%
-164,00
---
Zysk (strata) netto -6,00 159,00
---
-154,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 422,00 5 364,00
-1,1%
5 267,00
-1,8%
Kapitał własny 5 170,00 5 228,00
1,1%
5 175,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
0,8%
0,12
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---