Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.31, godz. 11:28
kontakt
BBINWEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -39,00 -18,00
---
-21,00
---
Zysk (strata) brutto -76,00 65,00
---
349,00
436,9%
Zysk (strata) netto -120,00 49,00
---
397,00
710,2%
Amortyzacja 2,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 418,00 7 366,00
-0,7%
7 478,00
1,5%
Kapitał własny 6 538,00 6 587,00
0,7%
6 984,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,61
0,8%
1,70
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,01
---
0,10
708,3%