Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.20, godz. 14:01
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 544 524,00 1 513 846,00
-2,0%
1 255 025,00
-17,1%
Przychody z tytułu prowizji 522 301,00 506 156,00
-3,1%
477 616,00
-5,6%
Wynik na działalności bankowej 1 063 021,00 738 865,00
-30,5%
1 114 996,00
50,9%
Zysk (strata) brutto 632 876,00 183 755,00
-71,0%
437 566,00
138,1%
Zysk (strata) netto 456 198,00 66 708,00
-85,4%
318 153,00
376,9%
Amortyzacja 132 508,00 130 480,00
-1,5%
126 718,00
-2,9%
Aktywa 181 471 487,00 186 977 423,00
3,0%
194 302 696,00
3,9%
Kapitał własny 24 177 586,00 24 283 241,00
0,4%
24 959 357,00
2,8%
Współczynnik wypłacalności 19,58 19,36
-1,1%
21,52
11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 236,83 237,86
0,4%
244,49
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,47 0,65
-85,4%
3,12
377,2%