Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 18:00
kontakt
THEDUST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 594,00 490,00
-17,5%
476,00
-2,9%
704,00
47,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -257,00 -94,00
---
-125,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) brutto -258,00 -94,00
---
-125,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) netto -258,00 -94,00
---
-125,00
---
-39,00
---
Amortyzacja 48,00 0,00
---
38,00
---
32,00
-15,8%
Aktywa 3 168,00 4 007,00
26,5%
3 920,00
-2,2%
3 886,00
-0,9%
Kapitał własny 2 614,00 3 519,00
34,6%
3 395,00
-3,5%
3 355,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,77 2,06
16,9%
1,99
-3,5%
1,97
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,06
---
-0,07
---
-0,02
---