Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.31, godz. 15:43
kontakt
FINTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 306,00 107,00
-65,0%
1 072,00
901,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -72,00
---
398,00
---
Zysk (strata) brutto -34,00 -64,00
---
406,00
---
Zysk (strata) netto -34,00 -64,00
---
386,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
8,00
---
Aktywa 6 497,00 6 449,00
-0,7%
6 831,00
5,9%
Kapitał własny 6 452,00 6 388,00
-1,0%
6 774,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
-1,1%
0,09
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---