Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:51
kontakt
TOWERINVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 541,00 121,00
-96,6%
161,00
33,1%
1 026,00
537,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 82,00 -574,00
---
-415,00
---
593,00
---
Zysk (strata) brutto -7,00 -555,00
---
-374,00
---
569,00
---
Zysk (strata) netto 61,00 -279,00
---
-404,00
---
376,00
---
Amortyzacja 187,00 190,00
1,6%
174,00
-8,4%
206,00
18,4%
Aktywa 90 790,00 89 799,00
-1,1%
90 179,00
0,4%
91 340,00
1,3%
Kapitał własny 48 678,00 48 399,00
-0,6%
47 995,00
-0,8%
48 371,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,19 31,01
-0,6%
30,75
-0,8%
30,99
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,18
---
-0,26
---
0,24
---