Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 13:21
kontakt
MOL
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 553 005 000,00 4 130 320 000,00
16,2%
5 168 668 000,00
25,1%
5 266 735 000,00
1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 307 905 000,00 354 367 000,00
15,1%
352 876 000,00
-0,4%
294 059 000,00
-16,7%
Zysk (strata) brutto 272 543 000,00 365 638 000,00
34,2%
331 351 000,00
-9,4%
275 699 000,00
-16,8%
Zysk (strata) netto 263 497 000,00 306 952 000,00
16,5%
301 197 000,00
-1,9%
223 214 000,00
-25,9%
Amortyzacja 315 483 000,00 318 309 000,00
0,9%
411 523 000,00
29,3%
391 015 000,00
-5,0%
Aktywa 4 103 786 000,00 4 231 700 000,00
3,1%
4 611 581 000,00
9,0%
5 132 287 000,00
11,3%
Kapitał własny 1 492 072 000,00 1 740 954 000,00
16,7%
1 994 455 000,00
14,6%
2 147 483 647,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 820,87 2 124,59
16,7%
2 433,96
14,6%
2 625,47
7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 321,56 374,59
16,5%
367,57
-1,9%
272,40
-25,9%