Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 10:27
kontakt
MOL
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 383 340 000,00 1 119 510 000,00
-19,1%
823 889 000,00
-26,4%
1 049 854 000,00
27,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 44 771 000,00 26 020 000,00
-41,9%
-8 066 000,00
---
70 375 000,00
---
Zysk (strata) brutto 45 511 000,00 -63 507 000,00
---
-21 532 000,00
---
60 768 000,00
---
Zysk (strata) netto 37 021 000,00 -48 424 000,00
---
-41 532 000,00
---
56 761 000,00
---
Amortyzacja 124 636 000,00 98 070 000,00
-21,3%
130 913 000,00
33,5%
138 543 000,00
5,8%
Aktywa 5 132 287 000,00 5 716 493 000,00
11,4%
5 762 749 000,00
0,8%
5 615 595 000,00
-2,6%
Kapitał własny 2 147 483 647,00 2 147 483 647,00
0,0%
2 147 483 647,00
0,0%
2 147 483 647,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2 625,47 2 734,30
4,1%
2 659,21
-2,7%
2 734,08
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 45,18 -59,10
---
-50,68
---
69,27
---