Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 10:57
kontakt
MAXCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 521,00 17 967,00
-34,7%
23 027,00
28,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 752,00 350,00
-80,0%
895,00
155,7%
Zysk (strata) brutto 1 328,00 493,00
-62,9%
862,00
74,8%
Zysk (strata) netto 1 063,00 386,00
-63,7%
635,00
64,5%
Amortyzacja 234,00 223,00
-4,7%
219,00
-1,8%
Aktywa 74 237,00 73 888,00
-0,5%
81 986,00
11,0%
Kapitał własny 67 798,00 68 184,00
0,6%
63 419,00
-7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,11 25,25
0,6%
23,49
-7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,14
-63,7%
0,24
64,3%