Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:45
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 658,00 122,00
-81,5%
333,00
173,0%
1 453,00
336,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 113,00 -135,00
---
214,00
---
229,00
7,0%
Zysk (strata) brutto 114,00 -135,00
---
214,00
---
228,00
6,5%
Zysk (strata) netto 114,00 -135,00
---
214,00
---
225,00
5,1%
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
6,00
---
Aktywa 769,00 660,00
-14,2%
867,00
31,4%
5 703,00
557,8%
Kapitał własny -373,00 -508,00
---
-321,00
---
3 742,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,08
---
-0,01
---
0,08
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,02
---
0,00
---
0,00
0,0%