Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 17:58
kontakt
DCD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 -7,00
---
-24,00
---
Zysk (strata) brutto -7,00 -10,00
---
-36,00
---
Zysk (strata) netto -7,00 -10,00
---
-37,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 245,00 6 245,00
0,0%
6 634,00
6,2%
Kapitał własny 5 826,00 5 847,00
0,4%
5 914,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
0,0%
0,12
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---